Luonnon hyväksi

Wild Immersion vr-elämykset ovat Jane Goodall Instituutin tukema hanke.

Pääsylippu sisisältää tuen Jane Goodall -instituutille uhanalaisten lajien auttamiseksi.

Wild Immersion kerää varoja oikeiden luonnonsuojelualueiden perustamiseen.

Virtuaalisten villieläinpuistojen lisäksi ollaan perustamassa jo kaksi oikeaa luonnonsuojelualuetta: Tansaniaan ja Kambodžaan.

Wild Immersion Finlandin toiminnasta kohdistetaan varoja Suomen luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemin tasapainon palauttamiseen. Tätä tarkoitusta varten on perustettu Arctic Fox Fund -ohjelma. Ohjelman varojen avulla suojellaan Suomen luonnontilassa olevia metsiä. Tavoitteena on arktisen luonnonsuojelualueen perustaminen, joka tähtää alueelle ominaisten lajien palauttamiseen Suomen luontoon.

Lapsen luontainen myötätunto kaikkea elävää kohtaan ja loputon idearikkaus olivat inspiraationa kansainvälisen Wild Kids luontokerhon perustamiselle.

“Yhdessä voimme muuttaa asioita ja vaikuttaa maailmamme kulkuun.”
Jane Goodall